WA + Beperkt Casco verzekering

WA + Beperkt Casco verzekering

Een WA + Beperkt Casco verzekering is een uitgebreidere vorm van een WA verzekering. Je bent hierbij niet alleen verzekerd voor schade aan anderen waaraan jij schuld bent, maar ook voor bepaalde vormen van schade aan je eigen auto. De schades die verzekerd zijn onder beperkt casco, zijn schades die vaak buiten de directe invloedssfeer van de bestuurder liggen.

WA + Beperkt Casco verzekeren!

Bereken hier onze scherpe premie voor een WA + Beperkt Casco verzekering. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.