Schadeformulier Aansprakelijkheid, geen motorvoertuig

Vul bijgaand schadeformulier in en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.