Herbouwwaarde en maktwaarde

Herbouwwaarde en maktwaarde

Wat is het verschil tussen herbouwwaarde en marktwaarde van uw woning of huis.

Herbouwwaarde en marktwaarde zijn 2 compleet verschillende zaken die niet (nauwelijks) met elkaar verbonden zijn.

De herbouwwaarde
De herbouwwaarde is een bedrag in geld uitgedrukt om bij totaalschade de woning compleet nieuw te houden met dezelfde kwaliteitskenmerken zoals voor de schade. Dit gaat omtrent de bouwkosten. Bij de herbouwwaarde speelt de aankoop van bijvoorbeeld de grond niet mee, omdat deze al in bezit is van de verzekerde. De herbouwwaarde is vaak vrij stabiel, en varieert vaak alleen door indexatie (zowel + en -) van de kosten voor bouwmaterialen en arbeidsuren.

Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld, een taxateur kan een herbouwwaarde berekenen.Maar meestal wordt dit gedaan aan de hand van een herbouwwaardemeter. Dan wordt de inhoudt van de woning vermenigvuldigd met een prijs per m3 meter.

De marktwaarde
De marktwaarde van de woning is de prijs die een woning waard is. Meestal is dit vraag en aanbod. Nu (2017) is er een verkopers markt, dat wil zeggen dat er meer vraag dan aanbod is naar koopwoningen. Hierdoor bepalen de verkopers de prijzen omdat er meer gegadigden zijn voor dezelfde woning waardoor dit de prijs opdrijft. Bij een kopersmarkt (jaar 2010) was er veel aanbod aan woningen maar weinig kopers.

Hoe wordt de marktwaarde vastgesteld? Deze wordt vastgesteld door een taxateur.

Terug