Ik heb een open haard of houtkachel, is schade door schoorsteenbrand standaard verzekerd?

Veel verzekeraars vragen/eisen vaak dat de schoorsteen ieder jaar geveegd wordt. Het is aan te raden om dit door een erkend schoorsteen veegbedrijf te laten verzorgen en het bewijs hiervan te bewaren. Dan is bij schade door schoorsteenbrand eenvoudig aan te tonen dat de schoorsteen ieder jaar op een deugdelijke manier geveegd is. Doe je dit zelf dan is het belangrijk om bij schade aan te kunnen tonen dat dit op een goede manier jaarlijks gebeurd. Wij adviseren daarom ook een erkend schoorsteenveger en bewaar het veegbewijs. Upload het achter de verzekeringspolis.

Terug